Privatumo politika

Šiame puslapyje pateikiu informaciją apie privatumo politiką, susijusią su vartotojų ir klientų asmens duomenų, kurie gali būti renkami naršant interneto puslapyje www.kornelijosvertimai.lt arba sudarant sutartis, tvarkymą ir apsaugą.

Garantuoju, kad laikausi 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Naršydami šioje svetainėje sutinkate su šia privatumo politika.

1. Duomenis valdančio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys.

Kornelija Atkočiūnė
IVP: 1034191 (743000 – Vertimo raštu ir žodžiu veikla)
El. paštas: info@kornelijosvertimai.lt
Tel. Nr.: +370 643 88 779

2. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas (paskirtis ir naudojimas).

Kai patvirtinsite užsakymą, paprašysiu jūsų šios informacijos:

- vardas ir pavardė;
- adresas;
- el. pašto adresas;
- telefono numeris.

Ši informacija reikalinga:

- jūsų, kaip kliento, identifikavimui; 
- sutarties su jumis sudarymui;
- mano sutarties su jumis įsipareigojimų vykdymui;
- mano teisinių įsipareigojimų vykdymui;
- susisiekimui su jumis;
- sąskaitų išrašymui.

Surinkti asmens duomenys bus saugomi įstatymų numatyta tvarka.

3. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims.

Jūsų asmens duomenys nebus perduoti tretiesiems asmenims. Išimtys taikomos, kai to reikia norint įvykdyti užsakymą ar sutarties sąlygas. Tai apima duomenų perdavimą mano užsakytiems paslaugų teikėjams ar kitoms trečiosioms šalims, kurių paslaugos yra reikalingos sutarčiai įvykdyti. Perduotus duomenis trečiosios šalys gali naudoti tik minėtiems tikslams.

2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2016/679